Geschakelde woningen: 32 woningen te Sneek > terug naar overzicht geschakelde woningen
opdrachtgever Patrimonium Sneek en Woningstichting de Wieren
adres Willem Santemastraat - Sneek
bouwjaar 2005/2006
aannemer Geveke Bouw - Heerenveen
toelichting Projektontwikkeling en bouwkundige uitwerking Kalkulatieburo Sneek.
toepassing innovatief afvalwaterzuiveringssysteem.